به فروشگاه ای دی جی مارکت خوش آمدید . هواتونو داریم ...

فرصت های شغلی

فروشگاه ای دیجی مارکت فقط یک شرکت نیست. ای دیجی مارکت یک خانواده‌ی بزرگ و پویاست! ما در ای دیجی مارکت به دنبال رویاهای بزرگ هستیم و می‌دانیم که رسیدن به رویاهای بزرگ با هم‌کاری، سخت‌کوشی، انضباط و دوستی و هم‌دلی به وجود می‌آید. همه‌ی اعضای خانواده‌ی ای دیجی مارکت، جزو بهترین های رشته‌ی خود هستند و افتخار ما این است که این خانواده هر روز بزرگ‌تر می‌شود. شما هم می‌توانید یکی از اعضای این خانواده باشید و رویاهای خودتان را در کنار ما بسازید. ما استعدادهای شما را می‌بینیم و درست مثل یک خانواده برای موفقیت شما تلاش می‌کنیم؛ همان‌طور که شما برای موفقیت ای دیجی مارکت تلاش می‌کنید.

فرایند استخدام در ای دیجی مارکت

فرصت های شغلی